Keep On

©2008 Garrett Clevenger

 

E    A  D                         I'm gonna keep on    sayin' what I think.

E    A  D                         I'm gonna keep on    thinkin' what I dream.

E    A  D                         I'm gonna keep on    dreamin' a good scene

Bm    D A D               irregardless of                           the regardless machine.      

 

E    A  D                         I'm gonna keep on    makin' a stand.

E    A  D                         I'm gonna keep on    standin' on a plan.

E    A  D                         I'm gonna keep on    plannin' for somethin' grand

Bm    D A D               irregardless of                           the regardless scam.             

 

E    A  E

 

Chorus:

F#m    A                        In a darkened alley

D        A                          talks a man to a theif.

Bm    F#m               He's gettin' ready to go big time.

Bm                                  Now we all get no

E  D  A  D                relief.                              

 

E    A  D                         I'm gonna keep on    tryin' to relax.

E    A  D                         I'm gonna keep on    relaxin' to climax.

E    A  D                         I'm gonna keep on    climaxin' on the tracks

Bm    D A D               irregardless of                           the regardless attacks.

 

E    A  D                         I'm gonna keep on    tellin' a fairy tale.

E    A  D                         I'm gonna keep on    talin' as I sail.

E    A  D                         I'm gonna keep on    sailin' on a gale

Bm    D A D               irregardless of                           the regardless flail.

 

E    A  E

 

{chorus}

 

E    A  D  jam

 

E    A  D                         I'm gonna keep on    keepin' on.

E    A  D                         I'm gonna keep on    keepin' on.

E    A  D                         I'm gonna keep on    keepin' on.

Bm    D A D               irregardless of         regardless Babylon.